לוגו שער הגאולה

זֶֽה־הַשַּׁ֥עַר לַֽיהוָ֑ה צַ֝דִּיקִ֗ים יָבֹ֥אוּ בֽוֹ (תהלים קיח כ)

מדוע לא רואים שהגאולה התחילה?

א. ראשית, תחילת הפן הפיזי של הגאולה הינה עובדה ברורה, פשוט שוכחים להתייחס אליה במלוא ממדה. יש לנו מדינה, זכות גדולה שלא הייתה לעמנו בעבר, ומדינה מפותחת, למרות כל בעיותיה. ואל לנו לשכוח שהבעיות שלנו היום הן חלומות הפז של אבותינו בכל דורות גלויותיהם.

ב. שנית, נכון שהתחלת הגאולה במהותה האמיתית, בפן הרוחני, אינה נראית לרוב. ממשיכים לראות תופעות רוע בכל רבדי החברה הישראלית. הסיבה היא שהגאולה אינה מתפשטת בשלב זה לכלל העם, אלא היא נוגעת באנשים בודדים בלבד, אותם כינה אלוהים ‘פירות ראשונים של הגאולה’ (ראה הפירות הראשונים ).

כשמספר הפירות הראשונים יהיה שלם, יפיץ אלוהים את הגאולה לכל העם, על ידי אירועים הידועים לו בלבד.

בינתיים, כל אחד שרוצה את הגאולה יכול כבר לקבלה, להפוך לפרי ראשון ולקדם בכך את גאולת ישראל.

p