לוגו שער הגאולה

זֶֽה־הַשַּׁ֥עַר לַֽיהוָ֑ה צַ֝דִּיקִ֗ים יָבֹ֥אוּ בֽוֹ (תהלים קיח כ)

תולדות הגאולה

הגאולה באה כדי לכפר על חטא ולהושיע מתוצאותיו.

הגאולה הנצחית באה כדי להושיע את האנושות מתוצאות חטא אדם וחווה.

הגאולה האישית באה כדי להושיע כל אדם מטבעו החוטא אותו ירש מאדם וחווה.

גאולת ישראל באה כדי להושיע את ישראל מהפרת ברית סיני, חטא שבגללו גורש העם למשך אלפי שנים לגולה תחת קללות הברית.

p